Nauka zawodu w branży public relations jako element analizy standardów etycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.183

Słowa kluczowe:

etyka zawodowa, hierarchia wartości, PR-owiec, przygotowanie do zawodu, public relations

Abstrakt

W branży public relations pracują głównie osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, aczkolwiek rodzaj ukończonych studiów i sposób przygotowania do zawodu odgrywa ważną rolę w realizacji określonych celów w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru etyczności działań praktyka PR. Cel: Wyselekcjonowanie zmiennych dotyczących nauki zawodu w branży public relations i analiza ich wpływu na poziom utożsamiania profesjonalizmu z etycznością w zawodzie PR-owca, wraz ze wskazaniem możliwych przyczyn nieprzestrzegania standardów etycznych w branży. Metody badań: Badania ilościowe za pomocą techniki telefonicznego wywiadu ankietowego (CATI) wśród osób zatrudnionych w branży public relations (próba 500 specjalistów PR) oraz analiza desk research z uwzględnieniem wyników kilku projektów badawczych dotyczących profesjonalnego wykonywaniu obowiązków PR-owca. Wyniki i wnioski: Średnio co trzecia osoba zatrudniona w branży public relations ma ukończone studia wyższe, które nie były powiązane z tą specjalnością, czyli nie dostarczyły wiedzy potrzebnej do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Natomiast poglądy zgodne z etyką zawodową najsilniej akcentują osoby, które miały dłuższy kontakt z systemem edukacji w zakresie public relations, tzn. ukończyły studia wyższe oraz podyplomowe związane z PR. Prawdziwość przekazywanych informacji jest kluczowym standardem, który biorą pod uwagę badani podczas wykonywania swojej pracy. Wartość poznawcza: Zaprezentowane wyniki uwzględniają niestandardowe podejście do analizy poziomu wykształcenia przedstawicieli branży PR, co pozwala na pełniejsze poznanie i charakterystykę ścieżek, jakie musieli przebyć PR-owcy do zawodu, wraz z rozróżnieniem wartości etycznych, którymi kierują się poszczególne grupy.

Bibliografia

Barlik, J., Hope, E., Olędzki, J., & Wojcik, K. (2019). Standardy profesjonalnego public relations. Pobrane 10 lutego 2020 z http://www.ptks.pl/j3x/images/etykaPR/luty-1-STANDARDY-PR-Final2020.pdf

Habecka, K. (2016). Kodeks etyki a codzienna praktyka. Pobrane 2 października 2019 z https://publicrelations.pl/etyka-biznesu-kodeks-etyki-a-codzienna-praktyka/

Hope, E. (2006). Odpowiedzialność w działaniach public relations – zasady etyczne. W J. Olędzki, & D. Tworzydło (Red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunku rozwoju (s. 142–144). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Etyka public relations – zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR. Studia Medioznawcze, 2(61), 29–39.

Kodeks Dobrych Praktyk, zob. https://zfpr.pl/

Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, zob. https://polskipr.pl/

Łaszyn, A. (2016). Kręte i proste ścieżki PR-owców do zawodu. W D. Tworzydło, & A. Łaszyn (Red.), Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce (s. 97–102). Rzeszów: Newsline.pl

Olędzki, J. (2009). Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze. Warszawa: ASPRA-JR.

Olędzki, J. (2019). To nie kodeksy decydują o etycznych zachowaniach, tylko ludzie. Pobrane 1 października 2019 z http://www.proto.pl/wywiady/prof-oledzki-nie-kodeksy-decyduja-o-etycznych-zachowaniach-tylko-ludzie

Olędzki, J., Wojcik, K., Hope, E., & Barlik, J. (2019). Profesjonalizm public relations w Polsce. Pobrane 1 października 2019 z https://kongresprofesjonalistow.pl/wp-content/uploads/2015/04/profesjonalizm_PR_raport.pdf

Polok, G. (2005). Podstawowe wartości etyczne zawodu public relations. Pobrane 5.01.2020 z https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_35/13.pdf

Przybysz, Ł. (2019). PR bez komentarza – cała PRawda o PR, czyli jak o PR mówią media. Pobrane 1 lipca 2019 z https://www.prbezkomentarza.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ca%C5%82a-prawda-o-PR_raport_7.02.2019.pdf

Przybysz, Ł. (2018). PR bez komentarza – czyli stygmatyzacja medialna public relations. Raport z badań nad przedstawianiem public relations w tygodnikach opinii 2011–2016. Pobrane 1 lipca 2019 z https://www.prbezkomentarza.pl/wp-content/uploads/2019/02/Raport-PR.-Bez-komentarza_col_03042018.pdf

Rada Etyki Public Relations, zob. https://repr.pl/repr

Stolarczyk, A.K. (2016). Etyka w PR – zawód wysokiego zaufania społecznego. W D. Tworzydło, & A. Łaszyn (Red.), Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce (s. 75). Rzeszów: Newsline.pl

Tworzydło, D. (2017). Public relations praktycznie. Rzeszów: Newsline.pl

Tworzydło, D., & Szuba, P. (2019). Profesjonalizm public relations w Polsce. Raport z badania. Pobrane 1 października 2019 z https://zfpr.pl/wp-content/uploads/2019/05/profesjonalizm_PR_raport.pdf

Tworzydło, D., Szuba, P., & Zajic, M. (2017). Analiza kondycji branży public relations. Rzeszów: Newsline.pl

Wojcik, K. (2019). Profesjonalizm public relations w Polsce. Wstępne wnioski z badania. Pobrane 1 października 2019 z https://kongresprofesjonalistow.pl/wp-content/uploads/2015/04/wnioski_spoC5%82ecznego_zespo%C5%82u_PR.pdf

Opublikowane

2020-03-02

Jak cytować

Tworzydło, D., Szuba, P., & Żuchniewicz, M. (2020). Nauka zawodu w branży public relations jako element analizy standardów etycznych. Studia Medioznawcze, 21(2), 569–582. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.183

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>