Chatboty jako narzędzie dystrybucji treści wykorzystywane przez wydawców medialnych

Słowa kluczowe: aplikacja konwersacyjna, chatbot, dziennikarstwo internetowe, personalizacja

Streszczenie

Aplikacje konwersacyjne (m.in. Facebook Messenger, WhatsApp) stają się jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania informacji przez czytelników (Kalogeropoulos, 2018). Trend ten zmusza wydawców medialnych do wprowadzenia zmian w ich dotychczasowym modelu działania. Od roku 2017 popularność chatbotów w serwisie społecznościowym Facebook wciąż wzrasta, dotyczy to także redakcji, które w swojej strategii komunikacji z czytelnikami korzystają z platform społecznościowych. Cel: Przedstawienie różnych podejść wydawców medialnych do wykorzystania chatbotów w procesach dysrybucji treści do odbiorców. Autorka w artykule omawia cechy chatbotów, przypadki ich zastosowań oraz prezentuje teoretyczny przegląd zalet i wad w ich adaptacji. Przedstawione analizy koncentrują się wyłącznie na chatbotach jako narzędziu dystrybucji treści dziennikarskich odbiorcom poprzez platformę konwersacyjną Facebook Messenger. Metody badań: Analiza literatury przedmiotu, źródeł internetowych oraz autorskie obserwacje i doświadczenia z korzystania z chatbotów. Wyniki i wnioski: Chatboty, należące do profili wydawców medialnych analizowanych w niniejszym artykule, służą głównie do wysyłania odbiorcom linków do materiałów umieszczanych na portalach internetowych tychże mediów. Jako programom, brakuje im funkcji zachęcających użytkowników do zaangażowania się w konwersacje z nimi - co, obok wartości informacyjnej, powinno stanowić ich główną cechę. Wykorzystanie chatbotów przez wydawców, odpowiada poniekąd na zmieniające się trendy w konsumpcji treści przez odbiorców, trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że wydawcy wykorzystali pełen potencjał tej technologii. Wartość poznawcza: Artykuł włącza się w dyskusje skupione wokół wykorzystywania nowoczesnych technologii w dziennikarstwie oraz zmieniających się nawyków dotyczących konsumpcji treści. W materiale poruszone zostały także zagadnienia związane z zjawiskiem personalizacji treści względem zainteresowań czytelników.

Bibliografia

Anderson, K. (2017). Beyond the Article: Frontiers of Editorial and Commercial Innovation. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

BBC. (2019, April). Confused About Climate Change? Talk To Our Chat Bot. Retrieved 9 October 2019 from https://www.bbc.com/news/science-environment-47897342

BBC News Labs. (n.d.) Bots. Retrieved 1 November 2019 from http://bbcnewslabs.co.uk/projects/bots/

Colford, P. (2014, June). A Leap Forward in Quarterly Earnings Stories. Retrieved 18 September 2019 from https://blog.ap.org/announcements/a-leap-forward-in-quarterly-earnings-stories

Diakopoulos, N. (2017). Computational Journalism and the Emergence of News Platforms. In B. Franklin & S. Eldridge (Eds.), The Routledge Companion to Digital Journalism Studies (pp. 176–184). Abingdon: Routledge.

Domingos, P. (2015). The Master Algorithm: How the Quest for The Ultimate Learning Machine Will Remake our World. St Ives: Allen Lane.

Edge, A. (2014, December). Ophan: Key Metrics Informing Editorial at the Guardian [Blog post]. Retrieved 3 October 2019 from https://www.journalism.co.uk/news/how-ophan-offers-bespoke-data-to-inform-content-at-the-guardian/s2/a563349/

Facebook. (n.d.) Instant Articles. Retrieved 1 November 2019 from https://www.facebook.com/business/help/825186870955247

Flew, T., Spurgeon, C., Daniel, A. & Swift, A. (2012). The Promise of Computational Journalism. Journalism Practice, 6(2), 157–171. doi:10.1080/17512786.2011.616655

Flueckiger, S. (2017, May). Trends in Newsroom: The Rise of Bots. Retrieved 2 September 2019 from https://blog.wan-ifra.org/2017/05/11/trends-in-newsrooms-1-the-rise-of-bots

Flynn, B. (2001, February). Convergence; Never Mind the Technology, It’s a People Thing. In Broadband, supplement in Broadcast, 10-19.

Future Today Institute. (2017). The Global Survey of Journalism’s Future. Retrieved 2 October 2019 from https://futuretodayinstitute.com/global-survey-on-journalisms-futures/

Grensing-Pophal, L. (2017, August). Publishers Are Tapping into the Chatbot Craze to Deliver Personalized Reading Experiences. Retrieved 10 September 2019 from https://www.pubexec.com/article/publishers-are-tapping-chatbots-craze-deliver-personalized-reading-experiences/

International Information Agency Vector News. (2019, June). I, Chatbot: Getting your news from a talkative automaton. Retrieved 3 October 2019 from http://vectornews.eu/news/world/162159-i-chatbot-getting-your-news-from-a-talkative-automaton.html

Johnson, K. (2016, April). Facebook Opens Its Messenger Platform to Chatbots. Retrieved 1 October 2019 from https://venturebeat.com/2016/04/12/facebook-opens-its-messenger-platform-to-chatbots/

Johnson, K. (2018, May). Facebook Messenger passes 300,000 bots. Retrieved 1 October 2019 from https://venturebeat.com/2018/05/01/facebook-messenger-passes-300000-bots/

Kalogeropoulos, A. (2018). The Rise of Messaging Apps for News. Retrieved 3 October 2019 from http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/the-rise-of-messaging-apps-for-news/

Karlsen, J. & Stavelin, E. (2014). Computational Journalism in Norwegian Newsroom. Journalism Practice, 8(1), 34- 48. doi:10.1080/17512786.2013.813190

Kolkey, D. (1999). Features-Newsroom Automation-New Systems Offer Efficient Solutions to Newsroom Staffs. Broadcast Engineering, 41(10), 94–99.

Linden, C. G. (2017). Algorithms for Journalism: The Future of News Work. The Journal of Media Innovations, 4(1), 60-76. doi:10.5617/jmi.v4i1.2420

Lloyd, A. (2015, October). The future of News Is Not an Article. [Blog post] Retrieved 10 October 2019 from http://nytlabs.com/blog/2015/10/20/particles/

Mayhew, F. (2016, September). Guardian Experiments with Artificial Intelligence Using News 'Chatbot' to Answer Reader Questions. Retrieved 3 October 2019 from https://www.pressgazette.co.uk/guardian-launches-news-chatbot-as-part-of-early-experiments-with-artificial-intelligence-technology/

McLuhan, M. & Barrington, N. (1973). Take Today: The Executive as Dropout. The Library Quarterly, 43(2), 170–172. doi:10.1086/620137

O’Reilly, T. (2005, September). What Is Web 2.0. Retrieved 16 November 2019 from https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

Pavlik, J. (2000). The Impact of Technology on Journalism. Journalism Studies, 1(2), 229-237. doi:10.1080/14616700050028226

Pew Research Center. (2018, December). Social Media Outpaces Print Newspapers in the U.S. As a News Source. Retrieved 16 November 2019 from http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/10/social-media-outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/

Rhodes, M. (2016, February). With Quartz's App, You Don't Read the News. You Chat With It. Retrieved 2 October 2019 from https://www.wired.com/2016/02/with-quartzs-app-you-dont-read-the-news-you-chat-with-it/

Roberts, A. (2017, September). Which Industries Have the Greatest Potential for Chatbot Distribution. Retrieved 19 October 2019 from https://www.clickz.com/which-industries-have-the-greatest-potential-for-chatbot-disruption/112840/

Shevat, A. (2017). Designing Bots: Creating Conversational Experiences. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc.

Tatalovic, M. (2018). AI Writing Bots are About to Revolutionise Science Journalism: We Must Shape How This is Done. Journal of Science Communication, 17(1), 1-7. doi:10.22323/2.17010501

Thurman, N. (2019). Computational Journalism. In K. Wahl-Jorgensen & Th. Hanitzsch (Eds.), The Handbook of Journalism Studies, Second Edition. New York: Routledge.

Toffler, A. (1980). The Third Wave. Nowy Jork: William Collins Sons & Co. Ltd

Van Dalen, A. (2012). The Algorithms Behind the Headlines: How Machine-written News Redefines the Core Skills of Human Journalists. Journalism Practice, 6(5-6), 648-658. doi:10.1080/17512786.2012.667268

Vigneaux, S. (1996). The Integration of a Newsroom Computer System with a Server Centred News Production System. In Institution of Electrical Engineers (Eds.), Proceedings of the International Broadcasting Convention (pp. 512-518). Amsterdam, Netherlands: Institution of Engineering and Technology. doi:10.1049/cp:19960861

Wolny, R. (2013). Prosumpcja i prosument na rynku e-usług. Konsumpcja i Rozwój, 1(4), 152-163.

Opublikowane
2020-06-01
Jak cytować
BilińskaP. (2020). Chatboty jako narzędzie dystrybucji treści wykorzystywane przez wydawców medialnych. Studia Medioznawcze, 21(3), 689-707. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.186
Dział
Artykuły