Irracjonalizm w zmediatyzowanym społeczeństwie wiedzy. Ramowanie, słownik, retoryka, ikonografia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.202

Słowa kluczowe:

analiza ramowania, media społecznościowe, nowoczesność, racjonalność, wiedza naukowa

Abstrakt

Cel/teza: Identyfikacja ram konceptualnych nauki i wiedzy naukowej w komunikowaniu organizacji i jednostek otwarcie walczących z oficjalną wersją wiedzy naukowej: przeciwników szczepień ochronnych, proponentów teorii płaskiej ziemi oraz zwolenników alternatywnej wersji historii Polski. Metody badawcze: Opierając się na wcześniejszej konceptualizacji, użyto analizy zawartości opartej na modelu dyskursywnym oraz narzędzi analizy ramowania. Wyniki i wnioski: Zlokalizowano w badanym materiale cztery główne ramy interpretacyjne oraz cztery modelowe stylistyki. Wnioski dotyczą względnie jednolitego ramowania zagadnienia wiedzy w komunikacji grup antynaukowych, niezależnie od ich głównego celu, a także wzajemnego przenikania się ich argumentacji. Dostrzeżono także fenomen irracjonalizmu banalnego – postaw antyracjonalnych i antynaukowych wyrażanych przez uczestników komunikacji medialnej bezwiednie, odruchowo, żartem lub przez nieuwagę. Wartość poznawcza: Wiąże się z diagnostycznym i prognostycznym wymiarem analizy. Swoiste instrumentalne ramowanie nauki i wiedzy to niezbędny element strategii komunikacyjnych zwolenników „wiedzy alternatywnej”, zatem jego analiza powinna pomóc w dalszych badaniach nad mechanizmami rozpowszechniania antyracjonalizmu i irracjonalizmu w mediach. To istotne, ponieważ walka z antyracjonalizmem w komunikowaniu jest dziś jednym z najważniejszych społecznych zadań medioznawcy.

Bibliografia

Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). Film Art. Sztuka filmowa. Kraków: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Foley, R. (1987). The Theory of Epistemic Rationality. Harvard University Press.

Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny, 63(3),135–156. Pobrane z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c392bf3f-fc7b-4cee-9158-21d5c4427767.

Grundmann, R. (2017). The Problem of Expertise in Knowledge Societies. Minerva. A Review of Science, Learning and Policy, 55(1), 25–48. DOI:10.1007/s11024-016-9308-7.

Feyerabend, P. (1995). Przeciw metodzie. Nowa Krytyka 6, 105–178.

Kamiński, S. (1992), Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. W tegoż, Pisma wybrane, t. 4. Pobrane z https://dlibra.kul.pl/Content/31624/download/.

Lakatos, I. (1995). Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych. W tegoż, Pisma z filozofii nauk empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Pinker, S. (2018). Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Poznań: Zysk i S-ka.

Podtopienia w Małopolsce. Premier: módlmy się, żeby ten deszcz przestał padać (2019). Polsat News, 23.05.2019, 21:34. Pobrane z https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-05-23/podtopienia-w-malopolsce-premier-wezmie-udzial-w-posiedzeniu-sztabu-kryzysowego/.]

Proctor, R.N., & Schiebinger, L. (2008). Agnothology. The Making and Unmaking of Ignorance. Stanford University Press.

Tałasiewicz, M. (1995). O pojęciu „racjonalności” (I). Filozofia Nauki 3/1/2, 79–100. Pobrane z http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Filozofia_Nauki/Filozofia_Nauki-r1995-t3-n1_2/Filozofia_Nauki-r1995-t3-n1_2-s79-100/Filozofia_Nauki-r1995-t3-n1_2-s79-100.pdf

Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology 5(2), 207–232, 1973. DOI: 10.1016/0010-0285(73)90033-9.

Walczak, M. (2004). Wartościujący wymiar kategorii racjonalności nauki. Roczniki Filozoficzne, 52(2),347–364.

Walczak, M. (2006). Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ziemińska, R. (2001). Alvina I. Goldmana teoria wiedzy i uzasadnienia. Roczniki Filozoficzne, 49(1), 77–107.

Życiński, J. (1985). Teizm i filozofia analityczna. T. 1. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Forum Płaska Ziemia. Pobrane z http://forumplaskaziemia.pl/index.php.

Niezależne Forum – Cheops. Forum dla WSZYSTKICH. Pobrane z http://www.cheops4.org.pl/.

Płaska Ziemia, Nowy Porządek Świata & Więcej. Pobrane z https://www.facebook.com/RealWorldInformations.

Polski Portal Informacyjny Robert Brzoza. Pobrane z http://robertbrzoza.pl/.

Polski Portal Informacyjny Robert Brzoza / Inne spojrzenie Marta Brzoza. Pobrane z https://martabrzoza.pl/.

Słowianie i Ukryta Historia Polski. Pobrane z http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/turbo- slowianie_i_turbolechici/index.pl.html.

Polskie Stowarzyszenie Badaczy Płaskiej Ziemi. Pobrane z https://www.facebook.com/groups/8019415 29976646/.

Stowarzyszenie STOP NOP. Pobrane z http://stopnop.pl.

Zbawienie.pl. Pobrane z http://zbawienie.com/plaska-ziemia.htm.

Opublikowane

2020-03-02

Jak cytować

Lisowska-Magdziarz, M. (2020). Irracjonalizm w zmediatyzowanym społeczeństwie wiedzy. Ramowanie, słownik, retoryka, ikonografia. Studia Medioznawcze, 21(2), 498–519. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.202

Numer

Dział

Artykuły