Autorskie strategie budowania rzetelności nadawcy w polskiej blogosferze technologicznej na przykładzie kanału „Kuba Klawiter” w serwisie społecznościowym YouTube

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.216

Słowa kluczowe:

blogi, blogosfera technologiczna, mediamorfoza, YouTube

Abstrakt

Cel/teza: Celem artykułu jest ustalenie sposobu, w jaki blogerzy technologiczni zapewniają sobie niezależność komunikacyjną niezbędną podczas prowadzenia działalności informacyjnej wpływającej na decyzje zakupowe odbiorców. Metody badań: Realizacji wskazanego celu posłużyło studium przypadku oparte na analizie treści kanału „Kuba Klawiter” w serwisie internetowym YouTube. Wyniki i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że blogerzy technologiczni konstruują własną rzetelność w oparciu o wyraźne wyróżnienie treści reklamowych w tworzonych przekazach, zawieranie umów partnerskich i sponsorskich wyłącznie z firmami, które nie dostarczają technologii, autentyzm osobisty oraz pewien stopień zbieżności ich działalności z regułami współczesnego dziennikarstwa. Wartość poznawcza: Przedstawione dociekania stanowić mogą punkt wyjścia dla dalszych analiz poświęconych zmianom w postrzeganiu statusu blogerów i dziennikarzy w środowisku sieciowym, a także przeobrażeniom polskiego rynku medialnego zachodzącym na skutek rozwoju zindywidualizowanej komunikacji masowej.

Bibliografia

Kuba Klawiter. (2015a). #nowe porównania – zapowiedź [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/f2om97Q8sfA.

Kuba Klawiter. (2015b). Świąteczny poradnik zakupowy [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/rkyIBH84Y8E.

Kuba Klawiter. (2016). CAT S60 smartfon z kamerą termowizyjną [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/98Q9HbYbut8.

Kuba Klawiter. (2017a). Tech Year 2017 [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/HP-l5rvesSk.

Kuba Klawiter. (2017b). Tech Week #12 Seria 8 [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/cNfK6LNuGa4.

Kuba Klawiter. (2017c). Tech Week #12 Seria 6 [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/xrFiSnWObpk.

Kuba Klawiter. (2018a). Tech Week #12 Seria 9 [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/YmcAGoYh03s.

Kuba Klawiter. (2018b). Tech Week #1 Seria 9: Sponsoring na YouTube, targi w Las Vegas i odwrót od 4K [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/fgDDBJT2xBE.

Kuba Klawiter. (2018c). Targi MWC 2018 #3: Elastyczne baterie, tanie smartfony i opaska dla niedosłyszących [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/dztTwjnbm40.

Kuba Klawiter. (2019). Tech Week #1 Seria 12: Który składany smartfon lepszy i dlaczego? [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/6BLOZO7BDKk.

Barczyszyn-Madziarz, P. (2019). Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Blood, R. (2003). Weblogs and Journalism: Do They Connect?. Pobrane 15 grudnia 2019 z https://niemanreports.org/articles/weblogs-and-journalism-do-they-connect/.

Borkowski, I. (2014). Dziennikarstwo w Polsce. Zmiany systemowe, wizerunkowe i profesjonalne. W I. Borkowski (Red.), Dziennikarstwo i Media 5. Media zmieniającego się świata (nr 5, s. 17–31). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Newman, N., & Nielsen, R.K. (2019). Digital News Report 2019. Pobrane 9 września 2019 z: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/DNR_2019_FINAL_27_08_2019.pdf.

Doktorowicz, K. (2015). Dziennikarstwo uczestniczące. Nieoczekiwana zmiana miejsc czy nowy model dziennikarstwa?. W K. Bernat, K. Wolny-Zmorzyński, P. Urbaniak (Red.), Modele współczesnego dziennikarstwa (s. 77–87). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Donsbach, W. (2016). Profesjonalizacja dziennikarska jest możliwa – i potrzebna! O pewnej roli dziennikarstwa. W G. Filip (Red.) Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa (s. 16–29). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dziennik Ustaw (2018). Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tekst jednolity), Dz.U. 2018 poz. 1914.

Furman, W. (2016). Autorytet przekazów dziennikarskich jako wynik współpracy profesjonalistów i amatorów. Zeszyty Prasoznawcze, T. 59, 2(226), s. 335–347. DOI: 10.4467/22996362PZ.16.023.5427.

Garrett, Ch., & Rowse, D. (2012). ProBlogger: jak czerpać zyski ze swojego bloga. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Godzic, W. (2016). Okrakiem na barykadzie. Dziennikarze i celebryci. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Gonciarz, K. (2012). WebShows. Sekrety wideo w internecie. Kraków: Wydawnictwo KG Tofu Media.

Kolasa, W.M. (2001). Prasa komputerowa w Polsce – historia i statystyka. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia I, Vol. 1, s. 109–135.

Kowalski, J. (2017). Koniec magazynu „Chip” i serwisu Chip.pl. Cały zespół straci pracę. Pobrane 9 września 2019 z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koniec-magazynu-chip-i-serwisu-chip-pl-caly-ze-spol-straci-prace.

Kozieł, A. (2015). Iluzja dziennikarskiego obiektywizmu. W K. Bernat, K. Wolny-Zmorzyński, P. Urbaniak (Red.), Modele współczesnego dziennikarstwa (s. 287–298). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2015). Fotogeniczni, telegeniczni, mediageniczni. Ewolucja figury dziennikarza we współczesnych mediach interaktywnych W K. Bernat, K. Wolny-Zmorzyński, P. Urbaniak (Red.), Modele współczesnego dziennikarstwa (s. 287–298). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci. (2016). [Film].

Maciej Orłoś. (2019). Kuba Klawiter | „Nie jestem fanem samochodów elektrycznych” [film na YouTube]. Pobrane 10 września 2019 z https://youtu.be/MqSJDJfA08k.

Mazurek, G. (2019). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

McQuail, D. (2012). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalczyk, S. (2013). Dziennikarstwo i media jako instytucje. Teoretyczna analiza problemu. W M. Kita, M. Ślawska (Red.) Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, T. 3, Tożsamość dziennikarza (s. 25–43). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nowakowski, K. (2017). Zagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach. Studia Medioznawcze, 2(67), s. 127–140.

Nożewski, J. (2015). Profil użytkownika mediów społecznościowych – osobisty newsroom 2.0?. Studia Medioznawcze, 4(63), s. 35–48.

Poulet, B. (2011). Śmierć gazet i przyszłość informacji. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Rettberg, J.W. (2012). Blogowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rola blogerów i youtuberów we współczesnym świecie. (2016). Pobrane 10 września 2019 z https://blog-forumgdansk.pl/downloads/Raport_Rola_blogerow_youtuberow_we_wspolczesnym_swiecie_BFG-dansk.pdf.

Rudzińska, L. (2015). Amator w natarciu: wideoblogi i web show jako przykłady nowej amatorskiej aktywności w Sieci. W Z. Bauer, W. Godzic (Red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania (s. 103–124). Warszawa: Wydawnictwo POLTEX.

Soukup, R. (2017). Jak zarabiać na blogu i pozostać sobą. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szafrański, M. (2019). Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Moja droga od zera do 7 milionów z bloga. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja.

Szot, L. (2016). Wartości i standardy zawodowe dziennikarza. Zeszyty Prasoznawcze, T. 59, 2(226), s. 369–391. DOI: 10.4467/22996362PZ.16.025.5429.

Więckiewicz, M. (2012). Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Więckiewicz-Archacka, M. (2016). The World of Journalists towards the Growing Role of Bloggers. In U. Doliwa, H. Leleń (Eds.), Old and New Mixed Together. Communication and Culture in the New Media Era (s. 35–52). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wirtualne Media. (2018). Koniec miesięcznika „PC World”. „Przesądziły ogólne tendencje w branży wydawniczej”. Pobrane 9 września 2019 z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koniec-miesiecznika-pc-world-zostaje-jego-serwis-pcworld-pl-przesadzily-ogolne-tendencje-w-branzy-wydawniczej.

Worsowicz, M. (2017). Obraz świata „dziennikarskiej kuchni” a dziennikarze i mediaworkerzy. Analiza wybranych publikacji miesięcznika Press z lat 2012–2016. Zeszyty Prasoznawcze, T. 60, 3(231), s. 435–450. DOI: 10.4467/22996362PZ.17.027.7324.

Wykluczenie cyfrowe w Polsce. (2015). Pobrane 9 września 2019 z https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf.

YouTube. (2019). Warunki korzystania. Pobrane 15 grudnia 2019 z https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms.

Opublikowane

2020-03-02

Jak cytować

Burno-Kaliszuk, K. (2020). Autorskie strategie budowania rzetelności nadawcy w polskiej blogosferze technologicznej na przykładzie kanału „Kuba Klawiter” w serwisie społecznościowym YouTube. Studia Medioznawcze, 21(2), 583–592. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.2.216

Numer

Dział

Artykuły