Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych

Słowa kluczowe: media, rama, rama interpretacyjna, rama multimodalna, ramowanie

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób koncepcja ram interpretacyjnych może być zastosowana przy badaniu tekstów medialnych. W części pierwszej przedstawiono, jak rozwijała się ta koncepcja, poczynając od lat 70. ubiegłego wieku aż po dzień dzisiejszy – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w obrębie nauk o mediach. W części drugiej omówiono definicję ramy oraz rodzaje ram. W części trzeciej zajęto się problemami metodologicznymi związanymi z analizą ramową: wyborem metody badania i wyborem jednostki analizy. Zwrócono uwagę na nieuwzględnianie w analizach ram multimodalnych. W zakończeniu wyliczone zostały kwestie, które przy analizie ramowej wymagają jeszcze rozstrzygnięcia bądź doprecyzowania.

Bibliografia

Chong, D., & Druckman, J.N. (2007). Framing Theory, Annual Review of Political Science. Retrieved from https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.polisci.10.072805. 103054. DOI:10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054

Czyżewski, M. (2010). Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”. W E. Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Entman, R.M. (1993). Framing: Towards Clarifi cation of a Fractured Paradigm. Journal of Communication 43(4), 51–58.

Fahmy, S. (2010). Contrasting Visual Frames of Our Times: A Framing Analysis of English- and Arabic-language Press coverage of War and Terrorism. The International Communication Gazette 72(8), 695-717. DOI: 10.1177/1748048510380801

Fillmore, Ch.J. (1982). Frame Semantics, In Linguistics in the Morning Calm, Selected Papers from SICOL-1981 (p. 111–137). Seoul: Hanshin Publishing Co.

Fillmore, Ch.J. (1971). Verbs of Judging: An Exercise in Semantic Description. In Ch.J. Fillmore, & D.T. Langendoen (Eds.), Studies in Linguistic Semantics (pp. 273–289). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny, 63(3), 135–156.

Gamson, W.A. (1998). A Constructionist Approach to Mass Media and Public Opinion. Symbolic Interaction, 11, 161–174.

Gamson, W.A. (1992). Talking Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Goffman, E. (2010). Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Hertog J.K., & McLeod, D.M. (2001). A Multiperspectival Approach to Framing Analysis: A Field Guide. In S.D. Reese, O.H. Gandy, & A.E. Grant (Eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (pp. 141–162). London: Routledge.

Iyengar, S. (1991). Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: University of Chicago Press.

Kępa-Figura, D., & Hofman, I. (Red.). (2015). Współczesne media – Medialny obraz świata, T. 1, Zagadnienia teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lakoff, G. (2011). Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Makhortykh, M., & Sydorova, M. (2017). Social Media and Visual Framing of the Conflict in Eastern Ukraine. Media, War & Confl ict 10(3), 359–381. DOI: 10.1177/17506355217702539

Matthes, J. (2009). What’s in a Frame? A Content Analysis of Media Framing Studies in the World’s Leading Communications Journals, 1990–2005. Journalism and Mass Communication Quaterly, 86(2), 349–367.

Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The Content Analysis of Media Frames: Toward Improving Reliability and Validity. Journal of Communication, 58(1), 258–279.

Miller, M.M. (1997). Frame Mapping and Analysis of News Coverage of Contentious Issues. Social Science Computer Review, 15(4), 367–378.

Minsky, M. (1975). A Framework for Representing Knowledge. In P.H. Winston (Ed.), The Psychology of Computer Vision (pp. 211–277). New York: McGraw-Hill.

Niesłony, K. (2016). Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 8(19), 155–173.

Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, 1(44), 31–41.

Pan, Z., & Kosicki, G.M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. Political Communication, 10, 55–75. DOI: 10.1080/10584609.1993.9962963

Parry, K. (2010). A Visual Framing Analysis of British Press Photography during the 2006 Israel-Lebanon Conflict. Media, War & Conflict, 3(1), 67–85. DOI: 1077/1750635210353679

Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition, 1, 49–79. Pobrane z http://globalmediajournal.collegium.edu.pl

Reese, S.D. (2010). Finding Frames in a Web of Culture. The Case of the War on Terror. In P. D’Angelo, & J.A. Kuypers (Eds.), Doing News. Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives (pp. 17–42). New York and London: Routledge.

Reese, S.D. (2001). Prologue – Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research. In S.D. Reese, O.H. Gandy, & A.E. Grant (Eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (pp. 7–32). London: Routledge.

Scheufele, D.A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. Journal of Communication, 1(49), 103–122.

Semetko, H.A., & Valkenburg P.M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 50(2), 93–109.

Skowronek, B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szylko-Kwas, J. (2019). Wizerunki Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej: Bronisława Komorowskiego oraz Andrzeja Dudy – analiza porównawcza w świetle teorii visual framing. Res Rhetorica, 6(1), 30–50.

Tucker, L.R. (1998). The Framing of Calvin Klein. A Frame Analysis of Media Discourse about the August 1995 Calvin Klein Jeans Advertising Controversy. Critical Studies in Mass Communication, 15, 141–157.

Vreese de, C.H. (2005). News Framing: Theory and Typology. Information Design Journal + Document Design, 13(1), 51–62.

Wasilewski, K. (2018). Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych. Media–Kultura–Komunikacja Społeczna, 14(1), 91–107.

Weaver, D.H. (2007). Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming. Journal of Communication, 57, 60–78.

Wendland, M. (2011). Konstruktywizm komunikacyjny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofi i UAM.

Opublikowane
2020-06-01
Jak cytować
MaćkiewiczJ. (2020). Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych. Studia Medioznawcze, 21(3), 615-627. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251
Dział
Artykuły