Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Anglii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu

Autor

  • Waldemar Sobera Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Róża Smolak Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.294

Słowa kluczowe:

Paryż, analiza porównawcza, terroryzm, analiza zawartości, nagłośnienie medialne, dzienniki

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnic w komunikowaniu o atakach terrorystycznych w Paryżu w wydaniach internetowych dzienników: „Süddeutsche Zeitung”, „The Guardian”, „Gazeta Wyborcza” i „Kommiersant”. Wstępna analiza zawartości przeprowadzona od 14 do 16 listopada 2015 roku była pomocna w odpowiedzi na pytania badawcze: Jakie kwestie dominowały w mediach? Czy media prezentowały przyczyny ataków? Czy dziennikarze łączyli ataki z problemem niekontrolowanej migracji do Europy?

Bibliografia

Bolechów B., Terroryzm i media [w:] Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007.

Bugajski M., Kultura tabloidów a język [w:] Oblicza komunikacji 3: Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2010, s. 67.

Centrum Badania Opinii Społecznej, O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli, nr 69/2016, Warszawa 2016.

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008, s. 126–127.

Esser F., ‘Tabloidization’ of news. A comparative analysis of Anglo-American and German press journalism, „European Journal of Communication” 1999, Vol. 14 (3).

Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009, s. 75–78.

Gorman L., McLaen D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Kraków 2010, s. 303–308.

Gurevitch M., Levy M.R., Roeh I., Globalna redakcja informacyjna – globalizacja wiadomości telewizyjnych: podobieństwa i różnorodność [w:] Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych, red. P. Dahlgren, C. Sparks, Wrocław 2007, s. 198–217.

Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007.

Journalism after september 11, red. B. Zelizer, S. Allan, London–New York 2002.

Olausson U., The diversified nature of ‘domesticated’ news discourse, ,,Journalism Studies’’ 2014, Vol. 15.

Quadir A., Alasuutari P., Taming terror: domestication of the war on terror in the Pakistan media, „Asian Journal of Communication” 2013, Vol. 23 (6).

Smolak R., Sobera W., Communicating about the asymmetrical threats. The coverage of the terrorist attacks in Belgium by the online media in Poland [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena,

red. A. Węglińska, B. Węgliński, Wrocław 2016, s. 265–266.

Torres Romay E., The treatment of images in 11-M terrorist attacks. Terrorism and violence in the press, „Revista Latina de Comunicacion Social” 2006, Vol. 61.

Węgliński B., Terrorism in a mediated world [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena, red. A. Węglińska, B. Węgliński, Wrocław 2016, s. 215–216.

Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl#Populacja_migrant.C3.B3w [dostęp: 24.06.2017].

Terrorism and the media. A handbook for journalists, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247074E.pdf [dostęp:07.06.2017].

Walsh J.I., Media attention to terrorist attacks: causes and consequences – research brief from Institute for Homeland Security Solutions, 2010, s. 2, http://www.jamesigoewalsh.com/ihss.pdf [dostęp:07.06.2017].

Winke R., Stokes B., Simmons K., Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs (…), http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorismfewer-jobs [dostęp: 24.06.2017].

Pobrania

Opublikowane

2018-03-01

Jak cytować

Sobera, W., & Smolak, R. (2018). Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Anglii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu. Studia Medioznawcze, 1(72), 89–102. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.294

Numer

Dział

Artykuły