„Iris” (1899–1900) – organ Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie. Analiza zawartości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.295

Słowa kluczowe:

Koło Literacko-Artystyczne, literatura, sztuka, Lwów, „Iris”

Abstrakt

Pismo „Iris” było organem Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie; ukazywało się w latach 1899–1900 pod redakcją Stanisława Schnür-Pepłowskiego i Michała Rolle. Na jego zawartość składały się: poezja, proza, artykuły popularnonaukowe oraz kronika życia teatralnego, muzycznego i artystycznego we Lwowie i w Krakowie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zawartości pisma pod względem tematycznym oraz roli, jaką odegrało w aktywizacji intelektualnej lwowskiego środowiska.

Bibliografia

Statut Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie [Lwów] 1885.

Chołoniewski A., Nieśmiertelni. Fotografie literatów lwowskich, Lwów 1998.

Czarnowski R.J., Wojdecki E., Lwów. Dzieje miasta, Kielce 2015.

Ìstorìâ L’vova u tr’oh tomah. T. 2. 1772-žovten’ 1918, [Redkol.: Â. Ìsaêvič et al.], L’vìv 2007.

Jakubowska U., Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991.

Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006.

Jarowiecki J., Typologia i statystyka prasy lwowskiej w latach 1864–1939 [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. J. Jarowieckiego, t. 4, Kraków 1999.

Lwów: miasto–społeczeństwo–kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9, Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Kraków 2014.

Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, t. 2, Warszawa 1976.

Polski słownik biograficzny, t. 1–50, red. W. Konopczyński i in., Kraków 1935–2015.

Raczkowska K., Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [w:] Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, cz. 2, red. nauk. B. Sordylowa, oprac. zespół pod kier. B. Krajewskiej-Tartakowskiej w składzie: K. Góra-Szkaradek, B. Krajewska-Tartakowska, J. Kurjata, Warszawa 1994.

Riedl T., O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie, Pelplin 2013.

Skręt Rościsław, Rolle Michał [w:] Polski słownik biograficzny, t. 31, Wrocław 1988.

Skręt Rościsław, Schnür-Pepłowski Stanisław [w:] Polski słownik biograficzny, t. 35, Wrocław–Kraków 1994.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, wyd. 3 bez zmian, Wrocław 2002.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 1–10, red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994–2007.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-01

Jak cytować

Lubczyńska, A. (2018). „Iris” (1899–1900) – organ Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie. Analiza zawartości. Studia Medioznawcze, 1(72), 107–118. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.295

Numer

Dział

Artykuły