Zwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018

  • Iwona H. Pugacewicz Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: centrum informacji, dziedzictwo, Echo de la Polonia, emigracja, Francja, pismo, Maison de la Polonia, Polonia, tożsamość narodowa

Streszczenie

Na tle najnowszych losów polskiej emigracji z północnej Francji scharakteryzowano jej wiodący periodyk „Echo de la Polonia”. Z zastosowaniem metody prasoznawczej przeanalizowano zawartość treściową pisma w kontekście utrzymania polonijnej spójności i tożsamości narodowej. Zaprezentowano okoliczności powstania, ewolucję i samą zawartość gazety oraz środowisko wokół niej skupione. Ukazano zarówno ważność, jak i nieprzystawalność treści w stosunku do rzeczywistych problemów emigracji. Podkreślono jej sukcesy i porażki oraz kluczową rolę periodyku w utrzymaniu polonijnej jedności i rejestracji dziedzictwa emigracyjnego.

Bibliografia

Adam H., Quelques chiffres concernant les étrangères residant dans la regione Nord-Pas-de-Calais [w:] Les etrangers dans la regione Nord-Pas-de-Calais, Villeneuve d’Ascq 1974. Contribution à la préparation des Assises de la Polonité, éd. Centre d’Etude de la Culture Polonaise de l’Université Charles de Gaulle –

Lille III 1992.

Dz.U. z 1920 r. Nr 41 poz. 246.

„Echo de la Polonia” 1998–2018, nr 0–57.

Fragments de Pologne, „Nord-Pas-de-Calais” 1991, nr 9, s. 20–33.

Garçon G., La radio franç aise parle le polonais: histoire des emissions en langue polonaise de la radiodiffusion franç aise 1932–1974, Lille 1991.

Garçon G., Le nombre et la ré partition des minorité s nationales dans la Pologne de l’entre-deux-guerres, Lille 1995.

Garçon G., Les catholiques polonais en France: les anné es de fondation, 1919–1949, Lille 2004.

Gogolewski E., Polacy we Francji, Gorzów 1997.

Gogolewski E., La chorale Millenium de Marles, Calonne, Auchel, Pas-de-Calais, Villeneuve-d’Ascq 2000.

Gogolewski E., L’enseignement du polonais en France avant la seconde guerre mondiale, Lille 1990.

Gogolewski E., Les polonais et la Pologne dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale, Villeneuve-d’Ascq 1996.

Gruszyński J., Społeczność polska we Francji w latach 1918–1978, Warszawa 1981.

Janowska H., Polska emigracja zarobkowa we Francji 1919–1939, Warszawa 1964.

Kalińska W.K., Polonia północnej Francji – marzenia i rzeczywistość. (Spojrzenie obserwatora zewnętrznego) [w:] Promotion et communication culturelle de l’immigration à travers le patrimoine national, red. D. Kuźmina, I. Pugacewicz, Varsovie 2014, s. 81–85.

Kuźmina D., Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017, seria „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, tom specjalny: Polonika w zbiorach obcych, Warszawa 2017, s. 81–94.

Laurent M., L’autre tel qu’on le traduit, Paris 2008.

Laurent M., Les échanges et les contacts entre la région Nord et la Pologne [w:] Cintribution à la préparation des Assises de la Polonité, Lille 1989.

Maison de la Polonia de France, Congrès Polonia en France, http://maisondelapolonia.com/pl/historique [dostęp: 08.01.2013].

Marek E., La constitution du 3 mai 1791 dans la litté rature polonaise et franç aise (1791–1991), Lille 1991.

Marek E., La Marseillaise des Polonais: origine et fortune d’un hymne national, Lille 1987.

Marek E., Quand toute la France devint polonaise: l’insurrection de novembre 1830 et l’opinion franç aise, Lille 1994.

Marek E., O pierwszej stacji badań nad Polonią we Francji, Warszawa 1984.

Marek E., Sekcja polska na Państwowym Uniwersytecie w Lille (1927–1939). W 65-tą rocznicę jej założenia, Lille 1992.

Michel B., France et Pologne: des relations privilégiées [w:] Les relations entre la France et la Pologne au XX- siècle, red. B. Michel, J. Łaptos, Cracovie 2002, s.15.

Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin 2012.

Orpel Ch.M., Passeport Généalogique pour la Pologne [w:] „Gazet@ Beskid”, http://www.beskid.com/passeport.html [dostęp: 23.07. 2017].

Petersen N., Emigracja polska we Francji, „Kultura” 1971, nr 1–2, s. 151–159.

Ponty J., L’immigration dans les textes: France, 1789–2002, Paris 2004.

Ponty J., Nation, nationalité s et nationalismes en Europe de 1850 à 1920, Nanterre 1996.

Ponty J., Polonais mé connus: histoire des travailleurs immigré s en France dans l’entre-deux-guerres, Paris 2006.

Pugacewicz I.H., Centrum Dokumentacji i Informacji Polonii Północnej Francji – historia, działalność, perspektywy, „Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”, Vol. 6 (2008), s. 111–127.

Pugacewicz I.H., Początki współpracy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW z najstarszą biblioteką polską na świecie, seria „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, Vol. 4 (2010), s. 269–272.

Pugacewicz I.H., Problemy tożsamościowe młodzieży polonijnej północnej Francji. Generowanie etosu emigranta [w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki, Białystok 2009, s. 253–266.

Sadowski A., Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo a problemy dziedzictwa kulturowego [w:] Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Białystok 2003, s. 46–47.

Salmon-Siama M., Les vexilles de l’immigration polonaise dans le Nord et le Pas-de-Calais (1919–2018), Vol. 1–3, Lille 2018.

Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.

Śladkowski W., Szkice polsko-francuskie XIX-XX wiek, Lublin 2015.

Śladkowski W., Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy, Lublin 1994.

Śladkowski W., Wysepka polska we Francji: u Marii i Henryka Gierszyńskich w Ouarville: 1878–1930, Lublin 2005.

Usowicz B., Krótka historia G.K, „Głos Katolicki”, http://www.glos-katolicki.eu/historia [dostęp: 08.05.2018].

lat Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille, Lille 2009.

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
PugacewiczI. (2018). Zwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.41
Dział
Artykuły