Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach

  • Małgorzata Lisowska-Magdziarz Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: fake news, konsumpcjonizm, mediatyzacja, przyjemność, reprezentacja, wyobraźnia

Streszczenie

Media dostarczają ludziom atrakcyjnych tekstów, których głównym lub jedynym celem jest silne pobudzenie emocjonalne i zmysłowe. Odbiorcy czerpią z nich narracje, heurystyki i sposoby interpretacji, których następnie używają do opisu i reprezentowania świata. Zmediatyzowana wyobraźnia ułatwia rozpowszechnianie stereotypów, pogłosek i fałszywych wiadomości.

Bibliografia

Ball-Rokeach S.J., DeFleur M.L., A dependency model of mass-media effects [w:] Inter/Media: interpersonal communication in a media world, red. G. Gumpert, R.S. Cathart, Oxford 1979, s. 81–96.

Ball-Rokeach S.J., A theory of media power and a theory of media use: different stories, questions, and ways of thinking, “Mass Communication and Society” 1998, Vol. 1, s. 50–40.

Ball-Rokeach, S.J., Jung, J-Y, The evolution of media system dependency theory [w:] Sage handbook of media processes and effects, red. R. Nabi, M.B. Oliver, Thousand Oaks 2009, s. 531–544.

Ball C., On dicentization, “Journal of Linguistic Anthropology” 2014, Vol. 24/2, s. 151–173, https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jola.12046 [dostęp: 1.07.2018].

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.

Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm, antologia przekładów, red. T. Nycz, Kraków 1996, s. 175–189.

Chumley L., Qualia and ontology: language, semiotics, and materiality; an introduction, “Signs and Society” 2017, Vol. 5, No. S1, s. 1–20, https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/690190 [dostęp: 1.07.2018].

Couldry N., Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, „Kultura Popularna” 2010, nr 1 (27), s. 96–113.

Couldry N., Media, society, world. Social theory and digital media practice, Cambridge 2012.

Lowery W., Media dependency during a large-scale social disruption: The case of September 11, “Mass Communication & Society” 2004, nr 3, s. 339–357, doi: 10.1207/s15327825mcs0703_5 [dostęp: 1.07.2018].

Matei S.A., “Can media system dependency account for social media? Or should communication infrastructure theory take care of it?, “I Think” 27.07. 2010, http://matei.org/ithink/2010/07/27/from-media-dependency-system-to-communication-infrastructure-theory/comment-page-1/ [dostęp: 1.07.2018].

Meyrowitz J., No sense of place: The impact of electronic media on social behavior, Oxford 1985.

Morgan M., Shanahan J., Two decades of cultivation research: an appraisal and meta-analysis, “Annals of the International Communication Association” 1997, nr 20, s. 1–45, doi: 10.1080/23808985.1997.11678937 [dostęp: 1.07.2018].

Morgan M., Shanahan J., Signorelli N., Yesterday’s new cultivation, tomorrow, “Mass Communication and Society” 2015, Vol. 18 (5), s. 674–699, doi:10.1080/15205436.2015.1072725 [dostęp: 1.07.2018].

Moscovici S., Attitudes and opinions, „Annual Review of Psychology” 1963, Vol. 14, s. 231–260, http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.14.020163.001311 [dostęp: 1.07.2018].

Newfield D.R., Transformation, transduction and the transmodal moment, https://www.academia.edu/30252947/Transformation_transduction_and_the_transmodal_moment [dostęp 1.07.2018].

The participatory cultures handbook, red. A. Delwiche, J. Jacobs Henderson, New York 2013.

Postman N., Zabawić się na śmierć: Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2006.

Shatzky T.R., Social practices: a Wittgensteinian approach to human activity and the social, New York 1996.

Shove E., Pantzar M., Watson M., The dynamics of social practice: everyday life and how it changes, London 2012.

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
Lisowska-MagdziarzM. (2018). Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.42
Dział
Artykuły