Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska

Autor

  • Bartosz Głowacki

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.566

Słowa kluczowe:

etyka dziennikarska, źródła informacji, dziennikarstwo internetowe, dziennikarstwo obywatelskie

Abstrakt

Internet, ze swoimi nieograniczonymi zasobami, stał się miejscem pozyskiwania informacji także dla mediów tradycyjnych. Rodzi to szereg problemów etycznych, bowiem to, co w obrębie mediów tradycyjnych zostało opisane w ramach kodeksów etyki dziennikarskiej lub zawodowych norm, w przypadku internetu dopiero się krystalizuje. Takie działania, jak np. bezrefleksyjne kopiowanie i udostępnianie materiałów z sieci, czy też brak ich weryfikacji, kreują liczne problemy o charakterze etycznym. Nie są one nowe, ale przy okazji internetu kwestia ta pojawiła się w innym kontekście, który potrzebuje nowego ujęcia i zdefiniowania.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Głowacki, B. (2015). Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska. Studia Medioznawcze, 1(60), 21–32. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.566

Numer

Dział

Artykuły