„Uzasadniony interes” w publikacjach prasowych jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.569

Słowa kluczowe:

uzasadniony interes, uzasadniony interes społeczny/publiczny, szczególna staranność i rzetelność dziennikarska, dobra osobiste, wyłączenie bezprawności

Abstrakt

Jednym z podstawowych obowiązków dziennikarskich jest ochrona dóbr osobistych osób trzecich. Pozaustawową okolicznością wyłączającą naruszenie dóbr osobistych przez prasę jest uzasadniony interes publikacji. Dziennikarze chętnie powołują się na tę okoliczność, niestety, nader często interpretując ją jako zainteresowanie opinii społecznej daną sprawą, co w świetle obowiązującego orzecznictwa i stanowiska doktryny nie stanowi wystarczającej przesłanki wyłączającej bezprawność.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Błeszyńska, K. (2015). „Uzasadniony interes” w publikacjach prasowych jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych. Studia Medioznawcze, 1(60), 57–67. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.569

Numer

Dział

Artykuły