Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.571

Słowa kluczowe:

radio, organizacja radiowa, rozgłośnia radiowa, zarządzanie mediami, zarządzanie radiem, nauki o mediach, nauki o zarządzaniu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów nurtujących badaczy i środowisko menedżerskie w obszarze zarządzania radiem (rozgłośnią radiową) oraz wskazanie kierunków rozwoju badań nad zarządzaniem radiem. Zwrócono uwagę, że zarządzanie radiem stanowi subdyscyplinę nowej dziedziny badawczej, jaką jest zarządzanie mediami. Artykuł podejmuje próbę określenia obszarów badawczych w dziedzinie zarządzania radiem oraz przedstawia najważniejsze stanowiska teoretyczne związane z rozwojem studiów nad zarządzaniem radiem. W artykule przeprowadzono także krytyczną analizę i ocenę literatury w zakresie omawianej problematyki. Na zakończenie wskazano propozycje kierunków dalszych badań oraz przedstawiono główne przesłanki, które mogą być pomocne przy wyznaczaniu możliwych kierunków badawczych w tym obszarze.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Beliczyński, J. (2015). Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami. Studia Medioznawcze, 1(60), 87–102. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.571

Numer

Dział

Artykuły