Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88

Słowa kluczowe:

blog, blogosfera, historia internetu, internet, nowe media, platforma blogowa

Abstrakt

Artykuł dotyczy pierwszego okresu rozwoju polskojęzycznych platform blogowych. Cel: Przedstawienie historii niekomercyjnych platform blogowych w Polsce oraz określenie ich wpływu na rozwój blogosfery.  Metody badań: Analizą objęto lata 2000–2001, a materiał źródłowy stanowią m.in. dawne wersje stron WWW dostępne w Internet Archive.  Wyniki i wnioski: W artykule scharakteryzowano platformy blogowe: Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl oraz określono ich wpływ na ewolucję blogosfery w takich aspektach, jak znoszenie bariery technologicznej uniemożliwiającej blogowanie osobom pozbawionym kompetencji programistycznych czy ustalenie struktury blogu. Wartość poznawcza: Artykuł uzupełnia jedną z luk w badaniach nad polskojęzyczną blogosferą i stanowi odpowiedź na głosy ekspertów akcentujących potrzebę badań dotyczących dawnego kształtu sieci.

Bibliografia

Aalli (2002). Świat według blondynki. Warszawa: Ogme.pl

Blog to… blog. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. (2009). Pobrane z https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to-blog.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Carroll, J. (2014, March 31). Where Delete Is The New Default: Welcome To The Erasable Internet. Retrieved from https://www.bu.edu/news/2014/03/31/where-delete-is-the-new-default-welcome-to-theerasable-internet

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.

Drózd, R. (2014, 18 czerwca). Powstaje niByLog. [Post na Facebooku]. Pobrane z https://www.facebook. com/groups/historiapolskiejblogosfery FAQ (b.d.). Pobrane z http://nlog.org/index.php?what=faq

Gillette, F. (2013, February 7). Snapchat and the Erasable Future of Social Media. Business Week. Retrieved from http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-02-07/snapchat-and-the-erasable-future-ofsocial-media

Godzic, W., & Filiciak, M. (2001, 25 czerwca). Opowiadanie w cyberprzestrzeni. Pobrane z http://www. computerworld.pl/news/Opowiadanie-w-cyberprzestrzeni,280168,2.html

Halloran, J. (2001). Can We Afford It? Issues in Designing Transparent Technologies. In M. Beynon, Ch. L. Nehaniv, & K. Dautenhahn (Eds.), Cognitive Technology: Instruments of Mind (pp. 141–148). Berlin–Heidelberg–New York: Springer Verlag.

Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jagodziński, M. (2011, 11 października), [Zwinąłem blog.art.pl]. [Post na Facebooku]. Pobrane z https:// www.facebook.com/blogart/

Jagodziński, M. (2006, 3 sierpnia). 5 lat blog.art.pl, [Post na blogu]. Pobrane z http://netto.blox.pl/2006/08/ 5-lat-blogartpl.html

Juza, M. (2006). Elitarne i masowe formy komunikacyjnego wykorzystania internetu. W Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Przybylska, A. Tarkowski, & J. M. Zając (Red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje (s. 43–76). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Key (b.d.). Wywiad z Adamem Wojtkiewiczem. Pobrane z https://zalogag.net/zgmag/read/zg44/data44/59. htm

Klimowicz, M. (2007, 17 lipca). Historia blogowania, cz. II. [Post na blogu]. Pobrane z http://klimowicz. blox.pl/2007/07/historia-blogowania-cz-II.html

Kostecki, J. (2001, 12 kwietnia). [Cały ten tydzień…] [Post na blogu]. Pobrane z http://web.archive.org/ web/20010420093856/http://prawda.org:80/ja

Latek, K. (2001). Blogomania. Pobrane z https://www.wprost.pl/10929/Blogomania

Lipszyc, J. (2002). Wywiad z Jędrkiem Kosteckim. Meble, 4, 32–40.

Lubek (2000, 25 października). [Yo!]. [Post na blogu]. Pobrane z http://web.archive.org/web/20011121000955/http://prawda.org/one

Manjoo, F. (2013, December 22). Do We Want an Erasable Internet. The Wall Street Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/do-we-want-an-erasable-internet-1387748729

Maryl, M. (2013). Blog jako dziennik elektroniczny. Analiza genologiczna blogów pisarzy. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2, 87–110.

Matuzik, M. (2004). Blogi i blagi. Pobrane z https://archiwum.polityka.pl/art/blogi-inbsp;blagi,382338. html

Meinel, Ch., Bross, J., Berger, Ph., & Henning P. (2015). Blogosphere and Its Exploration. Berlin–Heidelberg: Springer Verlag.

Nowakowska, K. (2014, 31 sierpnia). Były sobie blogi. Pobrane z http://kobieta.gazeta.pl/kobieta_ekstra /1,155242,16555161,Byly_sobie_blogi__BLOG_DAY_.html

Olcoń-Kubicka, M. (2006). Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu. Pobrane z https://depot.ceon. pl/bitstream/handle/123456789/1450/Blogi_jako_przejaw_wspolczesnego_trybalizmu_Olco%20-Kubicka. pdf?sequence=1 Parę słów o nlog.org... (b.d.). Pobrane z http://nlog.org/index.php?what=about Podziękowanie (2002, 25 czerwca i nast.). [Wątek z forum]. Pobrane z http://nlog.org/forum/index.php? act=expand&mid=6055 Przyszłość Nloga (2015, 19 czerwca i nast.). [Wątek z forum]. Pobrane z http://nlog.org/forum/index. php?act=expand&mid=19192

Pudełko, M. (2011). Prawdziwa historia Internetu. Piekary Śląskie: ITStart.

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. 5th Edition. New York et al.: Free Press.

Siuda, P., & Aftańska K. (2018). Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje osób prowadzących blogi na temat psów. Studia Medioznawcze, 2, 131–143.

Skirgajłło-Krajewska, P. (2003). Endo – komixowa dziewczyna. Wysokie Obcasy, 44, 34–39.

Sowa, J., (2003). Archipelag blogów. Z Ashem o blogach i komunikowaniu w sieci rozmawia Jan Sowa. W P. Marecki (Red.), Liternet.pl (158–168). Kraków: Rabid.

Szpunar, M. (2014). Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego „biasu”. Zeszyty Prasoznawcze, 4, 694–706.

Talko, L. K. (2001). Smutek blogacza. Pobrane z http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,324253.html

Transparent Technology (2006). W Dictionary of Information Science and Technology, M. Khosrow-Pour (Eds.). (t. 1, s. 697). Hershey et al.: Idea Group Inc. tubrzoza (2001, 7 kwietnia). [Komentarz do wpisu na blogu]. Pobrane z http://web.archive.org/web/ 20010421091248/http://kufel.blog.pl:80/komentarze/index.php?nid=1529

Więckiewicz, M. (2012). Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wilkowski, M. (2015, listopad). Smutek znikającej sieci. Pobrane z http://www.dwutygodnik.com/artykul/ 6258-smutek-znikajacej-sieci.html

Zając, J. M., & Rakocy K. (2007). Blogi i blogosfera z perspektywy sieci społecznych, Studia Medioznawcze, 3, 78–98.

Opublikowane

2019-03-13

Jak cytować

Więckiewicz-Archacka, M. (2019). Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów. Studia Medioznawcze, 20(1), 56–67. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88

Numer

Dział

Artykuły