[1]
JaskierniaA. 2021. Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej "wzmocnienia odporności demokratycznej". Studia Medioznawcze. 22, 1 (mar. 2021), 880-890. DOI:https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.647.