(1)
StępniakK. Kampanie Społeczne W Dobie Pandemii COVID-19 Jako Uniwersalne Komunikaty Perswazyjne W Globalnym świecie. SM 2021, 22, 852-870.