(1)
JaskierniaA. Problemy Mediów W Nowej Strategii Unii Europejskiej "Wzmocnienia Odporności Demokratycznej". SM 2021, 22, 880-890.