StępniakK. (2021). Kampanie społeczne w dobie pandemii COVID-19 jako uniwersalne komunikaty perswazyjne w globalnym świecie. Studia Medioznawcze, 22(1), 852-870. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.644