JaskierniaA. (2021). Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej "wzmocnienia odporności demokratycznej". Studia Medioznawcze, 22(1), 880-890. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.647