StępniakK. Kampanie społeczne w dobie pandemii COVID-19 jako uniwersalne komunikaty perswazyjne w globalnym świecie. Studia Medioznawcze, v. 22, n. 1, p. 852-870, 21 mar. 2021.