Stępniak, Krzysztof. 2021. Kampanie Społeczne W Dobie Pandemii COVID-19 Jako Uniwersalne Komunikaty Perswazyjne W Globalnym świecie. Studia Medioznawcze 22 (1), 852-70. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.644.