JaskierniaA. (2021) „Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej "wzmocnienia odporności demokratycznej&quot”;, Studia Medioznawcze, 22(1), s. 880-890. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.647.