[1]
JaskierniaA., „Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej "wzmocnienia odporności demokratycznej&quot”;, SM, t. 22, nr 1, s. 880-890, mar. 2021.