StępniakK. Kampanie Społeczne W Dobie Pandemii COVID-19 Jako Uniwersalne Komunikaty Perswazyjne W Globalnym świecie. Studia Medioznawcze, T. 22, nr 1, Mar. 2021, s. 852-70, doi:10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.644.